HÖSTLOVSFISKE  2020
V44  Man – Fre

SKOLUNGDOM 9 – 16 ÅR
Kl. 09:00 – 15:00

 WWW.SFKSPINNAREN.SE
TEL. 040-494090

PRIS:   GRATIS FÖR BARN/UNGDOM  9 – 16 ÅR.

BARN/UNGDOM 9 – 16 ÅR, FÅR LÅNA SPINNSPÖ GRATIS MOT KVITTENS.

Medföljande förälder/vuxen till barn/ungdom kan fiska för 100 kr och ta upp en (1) fisk.

FISKEKVOT:
Endast en (1) fisk per fiskande skolungdom får tas upp. (regnbågslax eller öring)

Om Du som skolungdom 9-16 år tagit upp en (1) fisk, och vill fortsätta att fiska så måste Du gå upp till fiskeboden och betala 80 kr för att få fortsätta fiska och ta upp ytterligare en (1) fisk.

FISKEREGLER:
Innan fiske påbörjas ifylles blankett på fiskeplatskontoret

Spinn/haspel-fiske med alla typer av drag och jiggar med EN krok (3-krok ELLER enkelkrok)

EN fluga med enkelkrok fiskad med flugspö eller spinnspö (metallsänke tillåtet)

Krokad fisk får INTE återutsättas

Mete med räka eller majs är tillåtet endast från landdelen längs med dammen.

METE FRÅN BRYGGORNA ÄR EJ TILLÅTET.

DET GÅR INTE ATT FÖRBOKA FISKEPLATS OCH LÅN AV FISKESPÖ.

S F K  SPINNAREN
Särslövsvägen 38
212 91   MALMÖ

I samarbete med
MALMÖ STAD