Skolungdom  8 – 16 år fiskar gratis .
17 feb – 21 feb  Mån – Fre 09:00 – 15:00

Medföljande förälder/vuxen  till barn/ungdom kan fiska för 100 kr och ta upp en (1) fisk 

Fiskekvot:

Endast en fisk per fiskande skolungdom får tas upp. (regnbågslax eller öring)

Om Du är skolungdom 8-16 år och tagit upp en (1) fisk, och vill fortsätta att fiska så måste Du gå upp till fiskeboden och betala 80 kr för att få fortsätta fiska och ta upp ytterligare en (1) fisk. 

Fiskeregler

  • Innan fiske påbörjas ifylles blankett på fiskekontoret.
  • Spinn/haspel-fiske med alla typer av drag och jiggar med EN krok (3-krok ELLER enkelkrok).
  • EN fluga med enkelkrok fiskad med flugspö eller spinnspö (metallsänke tillåtet).
  • Krokad fisk får INTE återutsättas.
  • Mete med räka eller majs är tillåtet från landdelen längs med dammen.
  • METE FRÅN BRYGGORNA ÄR EJ TILLÅTET.

Övrigt:

Skolundom får låna spinnspö gratis mot kvittens.

 S F K  SPINNAREN I samarbete med

SALLERUPSKOMMITÉN                       MALMÖ STAD