SALLERUPSDAMMARNA
2023

SOMMARLOVSFISKE V25-V32
Onsdag och Torsdag

 

SKOLUNGDOM 9 – 16 ÅR

Kl. 09:00 – 15:00

www.sfkspinnaren.se
TEL. 040-494 090

PRIS:   GRATIS FÖR BARN/UNGDOM  9 – 16 ÅR.

BARN/UNGDOM 9 – 16 ÅR, FÅR LÅNA SPINNSPÖ GRATIS MOT KVITTENS.
Medföljande förälder/vuxen till barn/ungdom kan fiska för 120 kr och ta upp en (1) fisk.

FISKEKVOT:
ENDAST (1) FISK PER FISKANDE SKOLUNGDOM FÅR TAS UPP. (regnbågslax)
OM DU SOM SKOLUNGDOM, 9-16 ÅR TAGIT UPP EN (1) FISK, OCH VILL FORTSÄTTA ATT FISKA, 
MÅSTE DU GÅ UPP TILL FISKEBODEN OCH BETALA 100 KRONOR FÖR ATT FÅ FORTSÄTTA ATT FISKA
OCH TA UPP YTTERLIGARE EN (1) FISK.

FISKEREGLER:

  • INNAN FISKE PÅBÖRJAS IFYLLES BLANKETT PÅ FISKEPLATSKONTORET.
  • SPINN/haspel-FISKE MED ALLA TYPER AV DRAG MED EN KROK (3-krok el. enkelkrok)
  • EN FLUGA MED ENKELKROK FISKAD MED FLUGSPÖ.
  • KROKAD FISK FÅR INTE ÅTERUTSÄTTAS.
  • METE MED RÄKA ELLER MAJS ÄR ENDAST TILLÅTET FÖR SKOLUNGDOM OCH FRÅN LANDDELEN LÄNGS MED DAMMEN.

METE FRÅN BRYGGORNA ÄR EJ TILLÅTET.

DET GÅR INTE ATT FÖRBOKA FISKEPLATS OCH LÅN AV FISKESPÖ.

=>Barn/Ungdom får låna spinnspö gratis mod kvittens<=
=>Vuxen betala 70kr <=

OBS!!! Under vecka 25-32 är medlemsfiske ungdomar inställt !!!!

S F K SPINNAREN
Särslövsvägen 38
212 91 MALMÖ
I samarbete med
MALMÖ STAD