Torbjörn Svensson höll ett föredrag och berättade om flugfiskeutrustning, rullar, spön, linor, tafsar m m där vi fick lära oss både nya och gamla saker. En del saker att tänka på vid inköp av utrustning bl a.