SALLERUPSDAMMARNA
2024

SPORTLOVSFISKE V8

Måndag 19/2 — Fredag 23/2

 

SKOLUNGDOM 9 – 16 ÅR

Kl. 09:00 – 15:00

www.sfkspinnaren.se
TEL. 040-494 090

PRIS:   GRATIS FÖR BARN/UNGDOM  9 – 16 ÅR.

BARN/UNGDOM 9 – 16 ÅR, FÅR LÅNA SPINNSPÖ GRATIS MOT KVITTENS.
Medföljande förälder/vuxen till barn/ungdom kan fiska för 120 kr och ta upp en (1) fisk.

FISKEKVOT:
ENDAST (1) FISK PER FISKANDE SKOLUNGDOM FÅR TAS UPP. (regnbågslax)
OM DU SOM SKOLUNGDOM, 9-16 ÅR TAGIT UPP EN (1) FISK, OCH VILL FORTSÄTTA ATT FISKA, 
MÅSTE DU GÅ UPP TILL FISKEBODEN OCH BETALA 100 KRONOR FÖR ATT FÅ FORTSÄTTA ATT FISKA
OCH TA UPP YTTERLIGARE EN (1) FISK. HAR DU TAGIT UPP 2 FISKAR ÄR DET SLUTFISKAT FÖR DAGEN.

OBS!! Det går inte att kombinera gratisfiske och ett dagkort ungdom, man får endast välja ett av alternativen. OBS!!

FISKEREGLER:

  • INNAN FISKE PÅBÖRJAS IFYLLES BLANKETT PÅ FISKEPLATSKONTORET.
  • Du får SPINN/haspel-FISKE MED ALLA TYPER AV DRAG OCH JIGGAR MED EN KROK (3-krok el. enkelkrok)
  • Du får flugfiska med EN FLUGA MED ENKELKROK FISKAD MED FLUGSPÖ.
  • KROKAD FISK FÅR INTE ÅTERUTSÄTTAS.
  • METE MED RÄKA ELLER MAJS ÄR ENDAST TILLÅTET FRÅN LANDDELENS HCP-BRYGGA LÄNGS MED DAMMEN FRAM TILL HÄSTHAGEN.
    METE ÄR ENDAST TILLÅTET FÖR SKOLUNGDOM

METE FRÅN BRYGGORNA ÄR EJ TILLÅTET.

DET GÅR INTE ATT FÖRBOKA FISKEPLATS OCH LÅN AV FISKESPÖ.

=>Barn/Ungdom får låna spinnspö gratis mod kvittens<=
=>Vuxen betalar 70kr <=

SFK SPINNAREN ANSVARAR INTE FÖR BESÖKANDE FISKANDE SKOLUNGDOM

S F K SPINNAREN
Särslövsvägen 38
212 91 MALMÖ
I samarbete med
MALMÖ STAD