sallerup44

Klubbens ungdomsverksamhet står på två grunder, verksamheten i Sallerupsdammen och fiskeutfärder.

I Sallerup finns ett antal förmåner:

Klubbens ungdomar fiskar gratis varje onsdag 9-14 och får ta en fisk, tar man en till får man betala 60 kr för nästa fisk. Max 2 fiskar. Övriga dagar kan man fiska enl. prislista

Fiskeutfärder Under hela året bjuder vi på en rad intressanta utfärder till spännande fiskevatten, de flesta helt gratis, eller till starkt reducerat pris.

Junior är du till och med det år du fyller 16 år.