Här finns klubbens stadgar.

Stadgar för Sportfiskeklubben Spinnaren 2023-03-25