Här finns klubbens stadgar.

Stadgar för Sportfiskeklubben Spinnaren 2020-02-22