sallerup_3

I Sportfiskeklubben Spinnaren bedriver vi en bred verksamhet inom i stort sett alla grenar av sportfisket. Vi har verksamhet inom en rad olika områden, för att underlätta för våra medlemmar att utöva sin hobby.

  • Vi bedriver ungdomsverksamhet
  • Vi ansvarar för drift och skötsel av Sallerupsdammarna
  • Vi har en rad fiskeutfärder
  • Vi har olika tävlingar inom alla fiskegrenar
  • Vi har verksamhet för alla ålder
  • Vi har en klubblokal för möten och sammankomster
  • Vi har en klubbtidning (spinnposten) som utkommer med 3 nummer per år