FISKEREGLER
FÖR SALLERUPSDAMMARNA
2023

Fiskekort är personligt och får ej användas av någon annan än dig själv.

FISKEKORT SKALL ALLTID MEDFÖRAS VID FISKE.  

PÅ BEGÄRAN AV FISKETILLSYNSMAN, POLIS,  VÄKTARE ELLER MEDLEM SKA FISKEKORTET UPPVISAS.

HAR DU BETALAT MED SWISH SKALL BETALD ÖVERFÖRING UPPVISAS.  

FÖR DAMM 1 GÄLLER:

SPINN- / HASPELFISKE MED ALLA TYPER AV DRAG OCH JIGGAR MED EN KROK (3-KROK el. ENKELKROK).   

EN FLUGA MED ENKELKROK FISKAD MED FLUGSPÖ.

KROKAD FISK FÅR INTE ÅTERUTSÄTTAS.

FÖR DAMM 2 GÄLLER:

ENDAST FLUGFISKE MED EN FLUGA MED ENKELKROK FISKAD MED FLUGSPÖ.

FELKROKAD FISK FÅR EJ ÅTERUTSÄTTAS.

FÖR ÖVRIGT FISKE I SALLERUPSDAMMARNA GÄLLER:

VID FISKE MED BOOBY ELLER SPINNFLUGA MÅSTE BOOBYN OCH SPINNFLUGAN FISKAS AKTIVT.

DU FÅR INTE STÄLLA ELLER LÄGGA IFRÅN DIG SPÖET EFTER UTKAST.    DET GÄLLER BÅDE FLUGSPÖ OCH SPINNSPÖ.

METE ÄR FÖRBJUDET

FLÖTEN / KASTDOBB / PLASTKULOR ÄR INTE TILLÅTET.
(Undantag för skolungdom vid reglerat sportlovs-, sommarlovs- och höstlovsfisken samt klubbungdom)

AGN (till exempel mask/maggot/majs/Powerbaite/räka) ÄR INTE TILLÅTET.

DET ÄR DEN ENSKILDE FISKARENS ANSVAR ATT VID VARJE FISKETILLFÄLLE FÖRVISSA SIG OM VILKA REGLER SOM GÄLLER FÖR DET FISKEVATTEN HAN/HON BESÖKER.

SALLERUPSDAMMARNA ÄGS AV MALMÖ STAD OCH DRIVS AV SFK SPINNAREN