FISKEKORT SKALL ALLTID LÖSAS INNAN FISKE OCH MEDFÖRAS VID FISKET

 • PÅ BEGÄRAN AV FISKETILLSYNSMAN , VÄKTARE ELLER MEDLEM SKA BEVIS PÅ BETALNINGEN UPPVISAS.
 • OM DU BETALAR MED SWISH MÅSTE DU SKRIVA FÖR VAD OCH VEM BETALNINGEN GÄLLER.
 • NÄR FULL KVOT FÅNGATS SKA FISKET OMEDELBART AVBRYTAS.
 • DU FÅR INTE STÄLLA ELLER LÄGGA IFRÅN DIG SPÖET EFTER UTKAST. DET GÄLLER BÅDE FLUGSPÖ OCH SPINNSPÖ.
 • ALLA FORMER AV METE MED ELLER UTAN AGN ÄR FÖRBJUDET.


FLÖTE / KASTDOBB /PLASTKULOR o ANDRA TYNGDER ÄR FÖRBJUDET.

(Undantag för mete vid reglerat skolungdomsfiske och andra klubbarrangemang)

OBS ! GRÄSKARP FÅR EJ FÅNGAS. OBS !

FÖR DAMM 1 GÄLLER:

 • SPINN- / HASPELFISKE MED ETT DRAG ELLER EN JIG MED EN KROK (3-KROK el.ENKELKROK).
 • EN FLUGA MED ENKELKROK FISKAD MED FLUGSPÖ.
 • KROKAD FISK FÅR INTE ÅTERUTSÄTTAS.
 • TYNGD, TAFS OCH FLUGA ÄR SÅLEDES FÖRBJUDET!
FÖR DAMM 2 GÄLLER:
 • ENDAST FLUGFISKE MED EN FLUGA MED ENKELKROK FISKAD MED FLUGSPÖ.
 • FISK FÅNGAD MED KROK UTAN HULLING OCH SOM HANTERATS VARSAMT FÅR ÅTERUTSÄTTAS.
 • FISK SOM SKA ÅTERUTSÄTTAS FÅR INTE HÅVAS ELLER LÄMNA VATTNET!
 • FELKROKAD FISK FÅR EJ ÅTERUTSÄTTAS.
 • INGEN ÅTERUTSÄTTNING UNDER JUNI, JULI OCH AUGUSTI.
  1.  

DET ÄR DEN ENSKILDE FISKARENS ANSVAR ATT VID VARJE FISKETILLFÄLLE FÖRVISSA SIG OM VILKA REGLER SOM GÄLLER FÖR DET FISKEVATTEN HAN/HON BESÖKER.

SALLERUPSDAMMARNA ÄGS AV MALMÖ STAD OCH DRIVS AV SFK SPINNAREN.