Öppettider Sallerupsdammarna
2019

Januari fram till premiär 09:00 – 15:00
April08:00 – 19:30
Maj08:00 – 21:00
Juni08:00 – 21:00
Juli08:00 – 21:00
Augusti08:00 – 20:30
September08:00 – 20:30
Oktober T.O.M 1509:00 – 18:00
Oktober F.O.M 1609:00 – 16:00
November09:00 – 15:00
December09:00 – 15:00