Att vara medlem i SFK Spinnarens ger automatisk dig som innehar en pension rätt att medverka i veteransektions fiskeutfärder och aktiviteter utöver klubbens övriga utfärder och aktiveter.

Förutom lägre medlemsavgift för oss pensionärer har vi också förmånliga villkor för fisket i Sallerup på onsdagarna. Dessa villkor kan dock variera något från år till år och framgår av aktuell prislista. Dessutom träffas vi en gång i veckan på onsdagar var vi fiskar eller fikar tillsammans.

Sallerupsdammarna är också en viktig angelägenhet för dom flesta av oss. Eftersom klubben ansvarar för fiskekortsförsäljning och i övrigt skötsel av anläggningarna och medlemmarna i Veteransektionen tillhör dem som har mest fritid är många av oss är engagerade i den dagligen verksamhet i sallerup bla. sommarlov/sportlovsfiske för barn och ungdomar, tillsyn, underhåll och förbättring av anläggningen etc.

Alla pensionärer/sjukpensionär/förtidspensionär oberoende av ålder men med visst fiskeintresse är välkomna i gemenskapen.

Fisketutfärder planerar vi tillsammans två gångar om året. Ett vårprogram och ett höstprogram, veteransektions fiske eller utfärder är alltid på onsdagar.

Nytt från och med år 2021.

Vid fiskeutfärder är minst antal tre personer, vi skall därför framöver anmäla oss på en lista i klubben eller sms på 073 783 57 53 eller på mail nhbnielsen@hotmail.com.

På onsdagar i klubben kommer vi/jag visa dig som vill lära sig grunderna i flugfiske, vi kommer också testa av att röka sin egen fisk i rökugn eller i en ABU rök, därutöver kommer klubben bjuda på grill, sallad och dricka ett par gånger (2 gångar – vår & höst) för dom som har löst ett fiskekort på veteranfisket i sallerupsdammen.

Prissättning som finns här i programmet gäller för år 2020, priserna kan komma att justerats.

Välkomna i gänget