Att vara medlem i SFK Spinnarens ger automatisk dig som innehar en pension rätt att medverka i veteransektions fiskeutfärder och aktiviteter utöver klubbens övriga utfärder och aktiveter.

Förutom lägre medlemsavgift för oss pensionärer har vi också förmånliga villkor för fisket i Sallerup på onsdagarna. Dessa villkor kan dock variera något från år till år och framgår av aktuell prislista. Dessutom träffas vi en gång i veckan på onsdagar var vi fiskar eller fikar tillsammans.

Sallerupsdammarna är också en viktig angelägenhet för dom flesta av oss. Eftersom klubben ansvarar för fiskekortsförsäljning och i övrigt skötsel av anläggningarna och medlemmarna i Veteransektionen tillhör dem som har mest fritid är många av oss är engagerade i den dagligen verksamhet i sallerup bla. sommarlov/sportlovsfiske för barn och ungdomar, tillsyn, underhåll och förbättring av anläggningen etc.

Alla pensionärer/sjukpensionär/förtidspensionär oberoende av ålder men med visst fiskeintresse är välkomna i gemenskapen.

Fisketutfärder planerar vi tillsammans två gångar om året. Ett vårprogram och ett höstprogram, veteransektions fiske eller utfärder är alltid på onsdagar.

Nytt från och med år 2020.

Vid fiskeutfärder är minst antal tre personer, vid övernattning gäller det antal sängplatser huset har, vi skall därför framöver anmäla oss på en lista i klubben eller sms på 073 783 57 53 eller på mail nhbnielsen@hotmail.com.

På onsdagar i klubben kommer vi/jag visa dig som vill lära sig grunderna i flugfiske, vi kommer också testa av att röka sin egen fisk i rökugn eller i en ABU rök, därutöver kommer klubben bjuda på grill, sallad och dricka ett par gånger (2 gångar – vår & höst) för dom som har löst ett fiskekort på veteranfisket i sallerupsdammen.

Matpriserna rusar i väg och det påverkar att vi tvingas ser över julbordet eventuellt skall ersättas med en jullandgång, en fördel med landgång är där blir mindre mat som skall slängas eller tas med hem av någon få och vi få inte glömma det också är tidskrävande för den/dom som fixar fram julbordet, hur som helst tvingas vi se över hur mycket vi skall betala och hur mycket klubben skall stå för, men en rimlig pris vill jag tro hamnar på omkring mellan 75 – 80 kr och person under förutsättning klubben skjuter till ett lite bidrag, normalpris i dag utan klubb bidrag ville vara ca 135 – 140 kr. och person för en landgång, dricka, tomtegröt, kaffe etc.

Prissättning som finns här i programmet gäller för år 2020, priserna kan komma att justerats.

Välkomna i gänget