HYRA AV DAMM 2​

FÖRETAG , FÖRENINGAR, ORGANISATIONER OCH PRIVATA SÄLLSKAP. SPINNFISKE OCH FLUGFISKE I SALLERUPSDAMMARNA​

NI KAN HYRA DAMM 2 SPINN OCH FLUGFISKE TILL ERA AKTIVITETER,MÖTEN, TRÄFFAR OCH FAMILJEDAGAR. UTHYRNINGEN ÄR UNDER ISFRI TID.

Vid Sallerupsdammarna finns det grillplatser och terrasser för matpauser.

Det finns också en möteslokal för Er som vill kombinera möten och aktiviteter. Möteslokalen är utrustat med internet och filmduk, lokalen (max 20 pers). Möteslokalen kan vid sämre väder också användas för utspisning.

Priset för hyra av damm 2 (enl. prislista.) För det facila priset får ni dagen före Ert fiske utsatt 100 kilo regnbågslax, samt fiskedagen tillgång till det bestånd av regnbågslax som fanns i dammen vid utsättningen av för Er beställd regnbågslax.

Uthyrningsdammen kan bära ca. 30 samtidigt fiskande personer.

Hyra av fiskeutrustning kan göras från SFK Spinnarens personal vid dammarna.

Innan vi bekräftar abonnemang förvissar vi oss om att någon av våra leverantörer kan tillhandahålla önskad fisk för utsättning en eller två dagar före fisketillfället.

Sallerupsdammarna ägs av Malmö Stad och drivs av Sportfiskeklubben Spinnaren från Malmö och som ett Put- and Take Fiske.

Välkommen med förfrågan om ovanstående.

Förfrågan kan göras när personal finns i Sallerupsdammarna på telefon 040-494 090

eller direkt till dammkommitténs  Göran Brandt 0768-210 638 eller Inge Ahlberg 0708-470 374.