header

SFK Spinnaren i Malmö är en anrik fiskeklubb som bildades den 5 november 1956. Från början var det en andelsförening i en nyinköpt båt och samtliga medlemmar var anställda på SJ. Så småningom utvidgades klubben till att omfatta även utomstående medlemmar och utvecklades till den fiskeklubb det är i dag. Efter några år införskaffades den första klubblokalen på Falkenbergsgatan 9. Denna förblev vår klubblokal fram till huset skulle renoveras 1986. Då överflyttade vi vår verksamhet till Professorsgatan 12, en stor och ljus lokal som var vår lokal fram till september 2016 då vi flyttade ut all verksamhet till Sallerupsdammarna. Under början av 2019 så byttes den gamla försäljningsboden i Sallerup ut till en större och fräschare där det även fanns plats till ett kansli.

Vi började tidigt bedriva ungdomsverksamhet, det är många fiskeintresserade Malmögrabbar som genom åren passerat revy i vår klubb. Många har säkert berikats med massor av fina minnen och kanske också fått vänner för livet genom detta.

Under åttiotalet arrenderade vi en liten damm i trakten av Genarp som hette Trällekilla, där planterade vi ut regnbågslax som gav våra medlemmar möjlighet till fiske i trevlig miljö. Denna damm hade vi i cirka femton år.

I mitten av nittiotalet blev vi engagerade i driften och skötseln av Sallerupsdammen, detta engagemang har under åren växt. Sallerupsfisket är idag en central del av klubbens verksamhet.

Vi har under åren haft båtar vid olika fiskevatten runt om i Skåne, så väl i saltvatten som i sötvatten. Detta för att underlätta för våra medlemmar att bedriva sin hobby på ett rationellt och bra sätt. Tyvärr blev bördan mellan uthyrningsfrekvensen och skötseln av båtarna så stor att vi nu inte längre har några båtar kvar.