FISKEPRISER 2023 SALLERUPSDAMMEN SFKSpinnaren

Fiskekortspriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per fiskekort och fiskedag.

Prislistan gäller från den 09 Januari 2023 tills vidare.

VID UPPTAGEN FISKEKVOT AVSLUTAS FISKET
DET GÅR INTE ATT KOMBINERA
DAGKORT OCH 3-TIMMARSKORT
Det går även bra att betala med Swish på nr 123-274 14 78

PRISHÖJNING P.G.A. HÖJDA EL OCH TRANSPORTKOSTNADER FRÅN VÅRA LEVERANTÖRER

OBS!! Sportfiskarnas medlemskort gäller inte i Sallerup !!

Fiskekortpriser 2023
Dagkort270:-2 fiskar
ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS  
   
Dagkort juniorer (t.o.m. 16 år)130:-2 fiskar
ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS  
   
3-timmarskort140:-1 fisk
Max 1 extra 3-timmarskort per person och dag kan köpas  
   
Familjekort/dag (2 vuxna, 2 barn t.o.m. 16 år)420:-3 fiskar/familj
Endast 1 familjedagkort per familj och dag kan köpas  
Familjekort/3-tim (2 vuxna + 2 barn t.o.m. 16 år)320:-2 fisk/familj
ENDAST 1 st 3-timmars KORT PER FAMILJ OCH DAG KAN KÖPAS  
Medlemsfiske200:-2 fiskar
Medlemskort måste visas upp vid köp och på anmodan,
Sportfiskarnas gäller inte i Sallerup, endast SFK Spinnarens
  
(ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS)  
Medlemsfiske Juniorer (t.o.m. 19 år)120:-2 fiskar

Mot uppvisande av medlemskort.
ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS. Juniorer fiskar gratis onsdagar, fram till anläggningen stänger för dagen och får då ta upp 1 fisk gratis.

OBS!! Under sommarlovsfisket V25-32 är det inget medlemsfiske för juniorer !!

  
Medlemsfiske Veteraner/Pensionärer140:-2 fiskar

Gäller onsdagar från öppningstid – Stängning
Övrig tid gäller ordinarie medlemsfiske
ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS

  
Hyra av spinnfiskespö70:-/spö 
(kompl. m. rulle ,lina och ett drag).
UTLÅNING ENDAST OM SÄLJBODEN ÄR BEMANNAD VID UTLÅNING OCH INLÄMNING.
UTLÅNINGSTID: ÅTERLÄMNAS ENLIGT ÖVERENSKOMMEN HYRTID.
  

UTHYRNING/ABONNEMANG AV DAMM 2

14000:- / dag 

Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc.
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd.