FISKEPRISER 2024 SALLERUPSDAMMEN SFK Spinnaren

PRISLISTAN GÄLLER FRÅN DEN 9 JANUARI 2024 TILLS VIDARE.

FISKEKORT SKA ALLTID LÖSAS INNAN FISKET PÅBÖRJAS
OCH MEDFÖRAS VID FISKET. PÅ BEGÄRAN AV FISKETILLSYNSMAN, VÄKTARE EL. MEDLEM SKA BEVIS PÅ BETALNINGEN UPPVISAS.
OM DU BETALAR
MED SWISH MÅSTE DU VISA FÖR VEM OCH FÖR VAD BETALNINGEN GÄLLER.

Du löser fiskekort på dessa sätt:
Om boden är bemannad kan man betala med kort, kontant eller swish
Är boden obemannad löser man sitt fiskekort med swish
Swishnr: 123 274 14 78

FISKEKORTSPRISER GÄLLER FÖR UPPTAGANDE AV MAX. ANTAL ANGIVET FISKAR PER FISKEKORT OCH FISKEDAG.

VID UPPTAGEN FISKEKVOT AVSLUTAS FISKET

DET GÅR INTE ATT KOMBINERA ETT DAGKORT OCH ETT 3-TIMMARSKORT

OBS!! Sportfiskarnas medlemskort gäller inte i Sallerup !!

Fiskekortpriser 2024
Dagkort270:-2 fiskar
ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS  
   
Dagkort ungdom och juniorer (t.o.m. 16 år)130:-2 fiskar
ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS  
   
3-timmarskort140:-1 fisk
Max 1 extra 3-timmarskort per person och dag kan köpas  
   
Medlemsfiske200:-2 fiskar
Medlemskort måste visas upp vid köp och på anmodan,
(Medlemskap i Sportfiskarna gäller ej som medlemsfiske)
  
(ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS)  
   
Hyra av spinnfiskespö80:-/spö 
(kompl. m. rulle ,lina och ett drag).
UTLÅNING ENDAST OM SÄLJBODEN ÄR BEMANNAD VID UTLÅNING OCH INLÄMNING.
UTLÅNINGSTID: ÅTERLÄMNAS ENLIGT ÖVERENSKOMMEN HYRTID.
  

UTHYRNING/ABONNEMANG AV DAMM 2

15500:- / dag 

Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc.
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd.

  

 

  

BARN UPP T.O.M. 12 ÅR FISKAR GRATIS PÅ MÅLSMANS FISKEKVOT.