FISKEPRISER 2022 SALLERUPSDAMMEN SFKSpinnaren

Fiskekortspriser gäller för upptagande av max. antal angivet fiskar per fiskekort och fiskedag.

Prislistan gäller från den 12 Januari 2022 tills vidare.

VID UPPTAGEN FISKEKVOT AVSLUTAS FISKET
DET GÅR INTE ATT KOMBINERA
DAGKORT OCH 3-TIMMARSKORT
Det går även bra att betala med Swish på nr 123-274 14 78

PRISHÖJNING P.G.A. HÖJDA EL OCH TRANSPORTKOSTNADER FRÅN VÅRA LEVERANTÖRER

OBS!! Sportfiskarnas medlemskort gäller inte i Sallerup !!

Fiskekortpriser 2022
Dagkort240:-2 fiskar
(ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS)  
   
Dagkort juniorer (t.o.m. 16 år)110:-2 fiskar
(ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS)  
   
3-timmarskort130:-1 fisk
(Max 1 extra 3-timmarskort per person och dag kan köpas)  
   
Familjekort/dag (2 vuxna, 2 barn t.o.m. 16 år)380:-3 fiskar/familj
(Endast 1 familjedagkort per familj och dag kan köpas)  
   
Familjekort/3-tim (2 vuxna + 2 barn t.o.m. 16 år)280:-2 fisk/familj
(ENDAST 1 st 3-timmars KORT PER FAMILJ OCH DAG KAN KÖPAS  
   
Medlemsfiske170:-2 fiskar
Medlemskort måste visas upp vid köp och på anmodan,
Sportfiskarnas gäller inte i Sallerup, endast SFK Spinnarens
  
(ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS)  
   
Medlemsfiske Juniorer (t.o.m. 19 år)100:-2 fiskar

(mot uppvisande av medlemskort)
(ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS)

(Juniorer fiskar gratis onsdagar, fram till anläggningen stänger för dagen 
och får då ta upp 1 fisk gratis)

  
   
Medlemsfiske Veteraner/Pensionärer130:-2 fiskar

Gäller onsdagar från öppningstid – Stängning
(Övrig tid gäller ordinarie medlemsfiske)

(ENDAST 1 DAGKORT PER PERSON OCH  DAG KAN KÖPAS)

  
   
Pimpelfiske (isfiske)120:- / fiskmax 2 fiskar
   
Hyra av spinnfiskespö (depositionsavgift 200 kr)
(Kompl. med rulle, lina och 1 drag)
50:-/spö 
   

UTHYRNING/ABONNEMANG AV DAMM 2

  

Uthyrning till företag, klubbar, sällskap, privatpersoner etc.
Isättning av 100 kg fisk inkl. fiske på befintligt bestånd.

11500:- / dag