Årsmöte

Kallelse till SFK Spinnarens Årsmöte

Lördag den 24 februari 2024

Härmed kallas alla klubbmedlemmar till ordinarie årsmöte
lördag den 24 februari 2024, kl 10.00
Plats: Sallerupsstugan
Dagordning enligt stadgan samt prisutdelningar för 2023-års tävlingar:

Mångfisken                                                             Årets största fisk
Årets största fisk juniorer                                    Årets största flugfångade fisk
Stormästaren

 

Nomineringar till årsmötet

Följande kandidater har nominerats till styrelseposter och andra förtroendeuppdrag:

Göran Brandt                  Kassör                      2 år                  Omval

Andreas Rosenberg         Ledamot                   Avgår

Niels Nielsen                   Ledamot                   2 år                  Omval

Inge Ahlberg                   Suppleant                 2 år                  Omval

Revisorer:
Ulf Regnell              1 år                  Omval
Ny behövs

Revisorssuppleanter:
Gert Jensen               1 år                  Avgår – Ny behövs
Bo Johnsson             1 år                  Omval

Om du har ytterligare förslag till någon av posterna är du välkommen att nominera
andra personer. Tala med den tilltänkta kandidaten, så du vet att han är
villig att ställa upp, och föreslå sedan honom när ledamöterna skall väljas vid
årsmötet.

Motioner skall vara klubben tillhanda senast den 27 januari.

Efter årsmötet bjuder klubben på kaffe och något gott.

För att kunna beräkna hur mycket vill vi att du anmäler dig till årsmötet senast tisdag den 6 februari på e-post styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup (040-49 40 90) eller via webformulär på hemsidan.

OBS!!! Glöm inte att anmäla er.

Efter årsmötet är det sedan gratis fiske i Sallerupsdammen (max 1 fisk) för de som har deltagit om det inte är för tunn is.

Datum

feb 24 2024
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Mer info

Anmälan

Platser

Sallerup

Lämna ett svar