Årsmöte

Kallelse till SFK Spinnarens årsmöte

Härmed kallas alla klubbmedlemmar till ordinarie årsmöte lördag den 26 februari 2022, kl 10.00

Plats: Sallerupsstugan

Dagordning enligt stadgan samt prisutdelningar för 2021-års tävlingar:

Mångfisken
Årets största fisk
Årets största fisk juniorer
Årets största flugfångade fisk
Stormästaren

Nomineringar till årsmötet

Följande kandidater har nominerats till styrelseposter och andra förtroendeuppdrag.

Kassör: Göran Brandt
Styrelseledamot: Andreas Rosenberg
Revisorer: Ulf Regnell, Tommy Karlsson
Revisorssuppleanter: Gert Jensen, Bo Johnsson

Om du har ytterligare förslag till någon av posterna år du välkommen att nominera andra personer. Tala med den tilltänkta kandidaten, så du vet att han är villig att ställa upp, och föreslå sedan honom när ledamöterna skall väljas vid årsmötet.

Motioner skall vara klubben tillhanda senast den 1 maj.

Efter årsmötet bjuder klubben på kaffe och något gott.

För att kunna beräkna hur mycket tilltugg vi ska köpa, vill vi att du anmäler dig till årsmötet senast den 1 maj på

mail: styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup (040-49 40 90) eller via webbformulär Klick här.

OBS!!! Glöm inte att anmäla er.

Efter årsmötet är det sedan gratis fiske i Sallerupsdammen (max 1 fisk) för de som har deltagit.

Datum

maj 15 2022
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Mer info

Anmälan
Anmälan

Lämna ett svar