Årsmöte

Kallelse till SFK Spinnarens årsmöte

Lördag den 18 februari 2023

Härmed kallas alla klubbmedlemmar till ordinarie årsmöte lördag den 18 februari 2023, kl 10.00

Plats: Sallerupsstugan

Dagordning enligt stadgan samt prisutdelningar för 2022-års tävlingar:

Mångfisken
Årets största fisk
Årets största fisk juniorer
Årets största flugfångade fisk
Stormästaren

 Nomineringar till årsmötet

Följande kandidater har nominerats till styrelseposter och andra förtroendeuppdrag:

Michael Hammarlund       Ordförande              2 år     Omval
Lars Kristensen                 Ledamot                  2 år     Omval
Göran Andersson              Ledamot                              Avgår
Robert Håkansson            Ledamot                  2 år     Nyval
Tore Nilsson                     Ledamot                   2 år     Omval
Robert Håkansson            Suppleant                2 år     väljs som ledamot
Michel Gillis                     Suppleant                2 år     Nyval

Revisorer:

Ulf Regnell               1 år     Omval
Tommy Karlsson       1 år     Omval

Revisorssuppleanter:

Gert Jensen              1 år     Omval
Bo Johnsson             1 år     Omval

Om du har ytterligare förslag till någon av posterna är du välkommen att nominera andra personer. Tala med den tilltänkta kandidaten, så du vet att han är villig att ställa upp, och föreslå sedan honom när ledamöterna skall väljas vid årsmötet.

Motioner skall vara klubben tillhanda senast den 29 januari.

Efter årsmötet bjuder klubben på kaffe och något gott.

För att kunna beräkna hur mycket vill vi att du anmäler dig till årsmötet senast tisdag den 9 februari på e-post styrelsen@sfkspinnaren.se eller på lista i Sallerup (040-49 40 90) eller via webformulär på hemsidan.

OBS!!! Glöm inte att anmäla er.

Efter årsmötet är det sedan gratis fiske i Sallerupsdammen (max 1 fisk) för de som har deltagit om det inte är för tunn is.

Datum

feb 18 2023
Expired!

Tid

10:00 - 12:00

Mer info

Anmälan
Kategori

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Eddie Gustafson

    Jag kommer på årsmötet

  2. Tommy Roth

    Hej Tommy Roth heter jag och är nytillkommen medlem i klubben och jag önskar delta på årsmötet

Lämna ett svar