Söndag den 24 oktober 2021 kl. 10,oo 14,oo kan alla medlemmar i klubben röka sin egenfånget fisk, då har du saltet eller haft den i Saltlaken.
 
Det krävs vi blir tre personer, du skall anmäla dig till Nisse om du kommer på 073-783 57 53 och det skall göras senast torsdag den 21 oktober.
Klubben ombesörja endast hjälp att ta fram röken plus rökspån och gas, du röker och koller själva din egen fisk när den är klar.
 
OBS:
Vi stannar kvar och hjälper varandra att städa och sätta rökskåpet med tillbehör på plats för vi har avslutet dagen.
 
Välkomna